Klimathotet och Flat-Earth Society

Nästan alla klimatforskare, oavsett om de anser att den globala uppvärmningen är huvudsakligen orsakad av människan och farlig eller inte, är överens om att det finns en växthuseffekt som förklarar varför jorden har den temperatur den har istället för vara betydligt kallare.
Själva grunden för växthusteorin är att den solenergi som når jorden är alldeles för kall för att värma jorden till den temperatur den faktiskt har. Utan växthusgaserna skulle jorden ha en medeltemperatur på -18°C. Det ingår i den klimatvetenskapliga grundkursen och är ett fundament för det etablerade klimatvetenskapliga paradigm som både klimatalarmister och de flesta klimatskeptiker är överens om.
Men det håller bara om man förutsätter att jorden är platt, enligt den kanske mest nonchalerade och förlöjligade falangen bland klimatskeptikerna.
Jag tänkte ägna en stund åt att förklara deras viktigaste argument. Personligen tycker jag att det framstår som intuitivt övertygande, medan jag uppfattar de motargument jag sett som undvikande och självrefererande. Det kan förstås bero på min bristande förståelse, och jag ser fram emot intressanta och kvalificerade kommentarer.
Vad är det egentligen för fel med följande resonemang:
Jorden mottar 1 370 W/m2 från solen, men eftersom jorden är en sfär tänker man sig i den etablerade klimatvetenskapen att denna energi måste fördelas över hela jordens yta till ett medelvärde. För att få ett värde på hur mycket energi hela jordytan tar emot i genomsnitt behöver man enligt geometrins regler dela 1 370 W/m2 med 4 – dels för att halva jorden är obelyst, och dels för att den solbelysta delen är en halvsfär, där solljuset successivt blir mindre intensivt mot polerna. Resultatet blir att jordytan i genomsnitt tar emot 240 W/m2 från solen (inklusive avdrag för albedo), vilket enligt Stefan-Bolzmans lag motsvarar temperaturen -18°C.
Så här beskrivs jordens energiomsättning i läroböckerna:
Jorden är platt
Solens bidrag till jordens klimat är alltså inte större än så, enligt den etablerade klimatvetenskap som både alarmister och de flesta skeptiker skriver under på. För att förklara varför jorden inte är så kall krävs följaktligen en kraftfull mekanism – med dubbelt så stor inverkan på klimatet än solen – som värmer jorden, nämligen växthuseffekten.
Det kan verka logiskt att räkna på ett medelvärde för inflödet av solenergi till jordytan, eftersom man då får ett värde på hur mycket energi hela jordytan tar emot per kvadratmeter. Men det är faktiskt inte korrekt rent fysiskt, dvs det är inte en rimlig beskrivning av vad som faktiskt sker: Solljuset belyser ju i själva verket inte hela den sfäriska jordytan samtidigt i varje ögonblick, som om den var platt, utan bara halva. Det är en fysisk omöjlighet för solljuset att spridas ut över hela jordytan, eftersom – ja, just det – den har formen av en sfär – jorden är, populärt uttryckt, rund. Och i praktiken är det energin och värmen i varje ögonblick, inte det matematiska medelvärdet, som har effekt i atmosfären och på jordytan, och som driver klimatsystemet.
Så här sammanfattar astrofysikern Joseph Postma, som skrivit boken ”In the cold light of day” och driver YouTube-kanalen Climate of Sophistry, vad som egentligen sker:
Jorden är rund
Det inkommande solljuset är inte alls -18°C, utan hela +121°C (dvs motsvarande 1 370 W/m2) vid atmosfärens topp, och värmer den solbelysta sidan av jorden med en temperatur på i genomsnitt +30°C (480 W/m2).  Solljuset fördelar sig inte jämnt över hela jordytan samtidigt i varje ögonblick (eftersom jorden är en sfär, det känns lite märkligt att behöva påpeka det år 2019). Och det är vad som faktiskt sker i varje ögonblick som har fysikalisk betydelse – enheten ”W” (för Watt) avser ”energi per tidsenhet” och 1 W definieras som ”en joule/sekund”. Men genom att använda det matematiska medelvärdet istället blir solens energi i varje ögonblick ”utspädd” till den grad att den i teorin varken kan värma jorden till dess faktiska temperatur eller driva väder och klimat.
Rent matematiskt är det sant att hela jorden i genomsnitt tar emot energi motsvarande -18°C från solen. Men i den fysikaliska verkligheten spelar det roll att jorden i varje ögonblick faktiskt tar emot 480 W/m2 på den solbelysta halvan. Den solenergi som jorden tar emot på dagen kan effekter, som medeltemperaturen inte kan få.
För att ta ett vardagligt exempel från Potsma:
How to roast a pig
Det ger inte samma resultat att grilla en roterande steg över en het värmekälla (100% av vad som nu krävs för att grilla en stek till perfektion), som att grilla den med fyra värmekällor som var och en är en fjärdedel (25%) så varma.
Självklart blir inte personer som hävdar något så befängt som att jorden är rund publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Joseph Potsma blir refuserad bland annat med hänvisning till att han inte har referenser till empiriska data och experiment som styrker hans påstående. Han avfärdas även av framstående klimatskeptiker som Roy Spencer.
Men jag tror – på gott och ont – att vanligt folk, till och med förskolebarn, förstår och accepterar argumentet som en självklarhet.
Vad är fel med det?
Man kan invända att jorden faktiskt strålar ut energi motsvarande -18°C, och att termodynamiken kräver att utstrålningen motsvarar instrålningen. Men det är skillnad på in- och utstrålningens intensitet. Till skillnad från instrålningen sker ju utstrålningen över hela jordytan. Totalt sett så avger förstås jorden samma mängd energi som den mottar (när den är i ekvilibrium), men medan det soljus som träffar jorden är högfrekvent och bara belyser halva jordytan, så är den energi som lämnar jorden lågfrekvent infraröd strålning fördelad på hela jordytan. Att använda samma värde för instrålningen som för utstrålningen är att behandla jorden som om den var platt.
Jordens faktiska medeltemperatur vid markytan kan också förklaras utan hänvisning till växthusgaser. Teoretiskt sett är det korrekt att jordens ”effektiva temperatur”, som den skulle ha utan atmosfär, har ett medelvärde på -18 grader, och i praktiken hittar man också denna temperatur i mitten av troposfären, 5-6 kilometer upp. Vid tropopausen är det däremot -55 grader, och det blir allt varmare ju närmare marken man kommer. Det har de flesta som har flugit med flygplan lagt märke till. Denna temperaturskillnad beror på det så kallade adiabatiska trycket, som orsakas av gravitationen. Temperaturen förändras med höjden enligt ett tydligt mönster, som det finns en formel för. Vid jordytan blir det som varmast, i genomsnitt 15 grader Celsius. Samma effekt kan man se på alla planeter som har en atmosfär.
Mot det resonemanget har jag sett invändningen att växthuseffekten faktiskt påverkar både vid vilken höjd och temperatur som jorden avger energi till rymden. När luftmassan värms av växthusgaserna expanderar den och stiger. Det adiabatiska trycket verkar då över en högre luftpelare, medeltemperaturen hamnar högre upp i atmosfären och markytan blir varmare. Det är i själva verket så växthuseffekten fungerar.
Men när en luftmassa stiger och expanderar kyls den väl också av – vilket borde återställa ordningen igen…
Jag kanske inte har förstått den här invändningen, men eftersom det enda beviset för att växthusgaserna är den dominerande orsaken bakom de senaste 50 årens temperaturökning helt är baserat på manipulerade data, så är det rimligt att dra slutsatsen att växthuseffekten hursomhelst spelar en begränsad roll för klimatet. Den milda uppvärmning som faktiskt skett – och uppmätts – kan förklaras naturligt på andra sätt. Det stämmer faktiskt väl även med växthusgasernas grundläggande fysik.
Läs mer på
Klimatforum:
Joseph Potsmas YouTube-kanal Climate of Sophistry
Kategorier Okategoriserade

3 reaktioner till “Klimathotet och Flat-Earth Society

 1. Solens strålning är förstås av stor betydelse för planetens klimat. Men har jordens varma inre en påverkan? Under skorpan besår ju planeten av glödande magma.

  Gilla

  1. Staffan Mörner 2 februari, 2020 — 14:30

   Vad jag förstår är värmestrålningen från jordens inre av försumbar betydelse för jordens klimat.

   Gilla

   1. Det råder ett stort missförstånd kring värmestrålning från jordens inre. Mätningar i skorpan visar ett flöde på~90mW/m^2, men detta är ju mellan två olika djup inuti skorpan. Precis som när man kokar vatten så är ju nettoflödet av värme mellan två punkter i vattnet väldigt litet, eftersom temperaturen är jämn i volymen. Men flödet från vattenytan är mycket större och avgörs av effekten på plattan under grytan. Vad gäller jordytan så avger den i medel ~385W/m^2. ALLT av det flödet kommer från jordens inre, hela. Detta flöde balanseras med solstrålning. Här kommer problemet med växthusteorin in eftersom atmosfären har en genomsnittstemperatur på -18C. Luft som håller -18C kan inte värma en jordyta på 14C(385W/m^2). Kall gas kan inte värma en varmare solid massa, kall gas kyler. Alla är medvetna om att luft kyler allting PÅ ytan, det är bara att gå ut naken och känna efter. Det är fullkomligt befängt att atmosfären skulle ha omvänd effekt på själva ytan i sig.

    Trevligt med en ny skeptikersida.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close