Videotek

Richard Lindzen

Bob Carter, paleoklimatolog

William Happer, fysiker

Judith Curry, klimatolog

John Christy, klimatolog

Christopher Essex, matematiker

Fred Singer, atmosfärfysiker

Anthony Watts, meteorolog

Roy Spencer, meteorolog, ansvarig för satellitmätningar av temperatur vid UAH

Don Easterbrook, geolog

Henrik Svensmark, astrofysiker

Jim Steele, ekolog

Del 1:


Del 2:


Del 3:


Del 4:

Joanne Codling (JoNova), författare

Nils-Axel Mörner, geofysiker

Ole Humlum, geograf

Jennifer Marohasy, biolog

Tony Heller, kvalitetssäkringsingenjör

Donna Laframboise, vetenskapsjournalist

Alex Epstein, moralfilosof

Joe Bast, Heartland Institute, om grunden för påståendet att det råder 97% konsensus (börjar 15:25)

The Greenhouse Conspiracy (1990)

izzitEDU channel

http://www.izzit.org

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close