Maths Nilsson gillar inte Klimathotet.com

Det känns som ett erkännande, nästan som en hedersbetygelse, att äntligen bli offentligt vantolkad och ogeneröst bemött av en klimatalarmistisk bloggare. Som tur är så är inte Maths Nilsson heller klimatforskare, så jag slapp i alla fall det irrelevanta argumentet den här gången. Men han är faktiskt kemist (inom läkemedelsindustrin, beroende av olja), även om han också skriver skönlitteratur och presenterar sig som författare, så jag hade nog hoppats på en mer seriös och rättvis kritik som jag kunde haft nytta av.

Redan titeln på artikeln får mig att ana den självbelåtet raljerande ton som är så vanlig hos klimatalarmister som tittat för mycket på potholer54 på Youtube och utgår ifrån att alla skeptiker är blåögda dumskallar stöpta i samma form:

Klimathotet – den alternativa kunskapskällan

”Alternativ kunskapskälla” alltså. Inte riktiga fakta, tydligen. Det osar sarkasm.

Överlag är kritiken slarvig och bygger inte på någon seriös läsning av vad jag skrivit, men där finns faktiskt några guldkorn, som jag kan lära mig något av. Inte bara att det är intressant att se hur svaga, missriktade och klichéartade alarmisternas argument är. Maths har en och annan poäng, och det tackar jag för.

Jag tycker egentligen inte att den här texten helt lever upp till mitt önskemål om ett respektfullt samtal, men jag kan inte heller låta Maths bli utan svar. Det blir till att börja med spontant och med fokus på rena felaktigheter, missförstånd och ohederligheter:

Bäste Maths!

Stort tack för dina synpunkter! Jag tycker nog inte att du riktigt lyckas presentera min intention eller argumentation på ett riktigt rättvist sätt, men alltid kan jag lära mig något. Jag är nämligen uppriktigt nyfiken på vad som är sant och inte i klimatfrågan, och är fullt beredd att korrigera eventuella felaktigheter och ändra mina slutsatser i ljuset av relevanta synpunkter och invändningar.

Först och främst måste jag bara påpeka att jag inte har något med bloggen från 2007 att göra, så jag får väl lov att raljera tillbaka – ”tänk så det kan bli”. Inte för att jag riktigt förstår vad som skulle ha varit så löjeväckande om det faktiskt varit så att jag ändrat uppfattning över tid. Sån’t är väl Respekt, eller?

Jag hoppas verkligen att jag inte ger uttryck för någon ambition att ”bevisa” en klimatkonspiration i det jag skriver. Jag försöker presentera och diskutera fakta, hypoteser och olika invändningar mot den rådande bilden, och tycker nog att jag hittat en hel del som ger anledning till allvarliga tankeställare, utan att falla för de billigaste myterna (som jag gärna avslöjar). Så det är inte alls sant att jag ”tror på precis allt” som talar för en förutbestämd tes. Jag vill gärna tro att jag förhåller mig skeptisk i den vetenskapliga meningen, och vill bidra till att höja kunskapsnivån och nyansera debatten på båda sidor.

Jag håller med om att man ska vara försiktig med att anklaga andra för fusk, och jag borde nog inte ha påstått att de officiella graferna för havsisens utbredning är exempel på cherry picking. Det finns andra, mycket tydligare exempel på det. Jag har tagit bort det, för det var ändå inte min poäng i det sammanhanget. Tack! Men oavsett orsak, så är väl min poäng att dessa grafer inte säger hela sanningen, och att det finns data, observationer och rapporter som talar för att det som hänt med den arktiska havsisen efter 1979 har hänt förr och att det i så fall inte är vare sig oroande eller självklart ett resultat av människans påverkan. Ger det inte även dig en liten tankeställare, eller är du allergisk mot allt som talar emot det som du bestämt dig för är rätt?

Grafen från Alekseev et al 2016 är ett exempel på en sådan tankeställare. Den kan dock inte rakt av jämföras med den från Connolly et al som du gör, eftersom den visar septembermedelvärden, inte säsongsmedelvärden. Men det generella mönstret med smält- och frysperioder är liknande i båda fallen. Det påpekar ju Connolly et al, eller hur? Inte något dråpslag mot hypotesen om klimatcykler, alltså. Sen köper jag inte självklart tesen som Connolly et al driver, att isutbredningen måste justeras mot lufttemperaturen, eftersom jag anser det klargjort att havsisens utbredning/tjocklek är mer kopplad till Atlantens temperaturcykler än till lufttemperaturen. Jag kanske borde inkludera den diskussionen, det tar jag faktiskt till mig. Att isen inte minskat sedan 2008 verkar du dock inte ha några invändningar emot.

[Tillägg/korrigering: Efter respons från Maths har jag studerat dessa artiklar noggrannare och inser att jag självklart inte skulle ha skrivit att det är fel i sig att använda lufttemperaturen som indikator/proxy för havsutbredningen, eftersom drivkraften för havsisens variationer, Atlantströmmens temperaturväxlingar, givetvis även påverkar lufttemperaturen. Här har Alekseev dock använt en trovärdigare metodik än Connolly et al, eftersom hans kurva tar hänsyn till och stämmer bättre med Atlantströmmens temperaturväxlingar. Och, naturligtvis, med temperaturvariationerna, exempelvis på Island:

Stykkishólmshiti

Detta klimatmönster stämmer dessutom med glaciärernas variationer, exempelvis på Grönland:

Grönland 1900-talet diagram

Slut på tillägg].

Din analys av argumentationen i kapitel 2 tycker jag är orättvis och rent ut sagt undermålig. Min poäng är att klargöra vad som kan betraktas som etablerad vetenskap och inte, och lyfta fram de frågor som det råder fundamental oenighet, osäkerhet och oklarhet om. Det handlar inte alls bara om det ”uttjatade argumentet” att vattenångan ”släcker ut” effekten av CO2 (där kanske jag har fel…). Visst, grundläggande fakta om absorptionsspektrum finns med, men huvudargumentet är ju att den direkta effekten från koldioxid inte på långt när räcker till för att motivera en oroande klimatkänslighet, och att frågan om feedbackeffekterna är långt ifrån avgjord. Mycket talar faktiskt för en låg klimatkänslighet och att feedbackeffekterna är stabiliserande.

Det blir lite larvigt – och lite avslöjande ogeneröst – när du liksom spefullt antyder att jag säger emot mig själv bara för att jag presenterar och diskuterar hypoteser som förklarar temperaturen på jorden utan hänvisning till växthusgaser. Det är väl högst relevant och intressant, även om jag för övrigt väljer att resonera inom ramen för vad jag uppfattar som etablerad vetenskap. Jag skriver uttryckligen att jag inte är övertygad, men studerar frågan. Jag har strukit det avsnittet, för att undvika framtida trams, och för att det inte har någon betydelse för mina slutsatser. Men det var nog bara bra, så tack!

Sen verkar jag faktiskt ha blandat ihop Lennart Bengtsson med någon annan i min kommentar i slutet av kapitel 2 om betydelsen av adiabatiskt tryck kontra växthusgasernas strålningseffekt. Vad jag kan förstå har du helt rätt i att han delar den etablerade synen på växthusgaserna, så som jag beskrivit den, och som jag själv utgår ifrån. Det var slarvigt, och jag har tagit bort den kommentaren, som i och för sig saknar betydelse för mitt resonemang i klimatfrågan.

I kapitel 7 gillar du inte att jag tar upp Christys graf som jämför klimatmodellerna med observationer från satelliter och radiosonder. Visst, man får vara uppmärksam på hur grafer är kalibrerade, men i praktiken visar du i din länk att Christy faktiskt har rätt i sak. Dina invändningar mot satellitmätningarna är överdrivna och du avstår helt från att nämna de betydligt större mätproblemen och tveksamheterna med markbaserade mätningar. Satelliternas nära överensstämmelse med data från radiosonder borde du kanske också ha räknat som ett plus. Och det där om att satelliterna ”egentligen inte mäter temperatur” håller ju inte. Eller att det bara skulle vara temperaturförändringar vid markytan som har betydelse.

Du anklagar mig också för ”cherry picking” – det får du gärna förklara närmare. Sån’t vill jag inte ägna mig åt, men om du menar att jag inte förmår att i alla sammanhang nämna alla hypoteser och synpunkter som finns, så använder du ju fel begrepp. Jag presenterar hypoteser om hur klimatväxlingarna kan förklaras naturligt, och diskuterar även invändningar mot dem. Det kanske finns fler bra invändningar, som jag inte känner till, och då är jag tacksam för att bli upplyst om dessa. Det gör mig inte skyldig till bedrägeri. Jag kan dock på rak arm säga att jag inte köper din argumentation vare sig vad gäller Climategate, Willie Soon eller Svensmark som du framför i artikeln om Falskt Alarm som du länkar till. Climategate har jag skrivit tillräckligt om redan, kritiken mot Willie Soon är helt obefogad, och Svensmarks hypotes är definitivt inte falsifierad, utan vidareutvecklas på grundval av de experiment som gjorts. Du är lite lat här, du hänger inte riktigt med, utan hämtar argument från ett förråd någonstans.

Din kommentar till mitt resonemang i kapitel 28 visar egentligen bara att du inte följt med i tankegången. Bakgrunden till min tveksamhet till grafen som visar hur solaktivitet och temperatur inte korrelerar på senare år redogör jag för i kapitel 11. Jag ser fram emot dina synpunkter på det.

Jag förstår att det känns magstarkt för många att ens antyda att det skulle vara något fel på de officiella temperaturkurvorna från NOAA och NASA. Jag tappade mitt förtroende för NASA när jag läste deras källor till påståendet att 97% av alla klimatforskare är överens om klimathotet, men jag ser också väldigt stora problem med deras behandling av temperaturdata. Känner du dig bekväm med det? (Läs kapitel 11).

Jag försöker hålla mig till fakta och undvika att spekulera i människors motiv, men eftersom frågan är oundviklig har jag reflekterat även över det i kapitel 31 på Klimathotet.com. Att bemöta mina fakta, argument och resonemang med att jag skulle vara ”konspirationsteoretiker” är ohederligt – och ointressant.

Det är klart att jag är medveten om att det pågår en vetenskaplig diskussion. Det är ju precis det jag vill lyfta fram. Det förvånar mig inte ett dugg att även de skeptiska forskare jag refererar till får mothugg. Jag försöker inkludera även det, samtidigt som jag ser ett särskilt stort behov av att visa att det finns seriösa forskare även bland skeptikerna – vilket inte är detsamma som att alla håller med dem om allt.

Jag har stora tveksamheter kring Stefan Rahmstorf som du hänvisar till, men ska förstås titta närmare på de invändningar mot Shaviv som du länkade till. Och Shavivs respons. Jag har stor respekt för Shaviv (och Svensmark) och det borde du också ha.

Sammanfattningsvis tycker jag du läser vad jag skrivit slarvigt och ogeneröst, men du har absolut rätt i att min argumentation kan bli bättre och ännu mer nyanserad. Jag är öppen för att ha fel, och för att ändra mina slutsatser om och när jag blir övertygad.

Ha det gott! Jag fortsätter gärna att diskutera med dig om du kan vänja dig vid att respektera mig som en uppriktig sanningssökare och seriös skeptiker och ta min argumentation på allvar. Du har dina poänger, och det är jag tacksam för, men mest kommer du med slarvigt trams, som jag inte har tid för.

Kommentarer till Maths tillägg:

  1. Man behöver sannerligen inte anstränga sig för att hitta svagheter i den officiella berättelsen om klimathotet, men man kan lika gärna slå hål på myten om ”konsensus” genom att analysera de nonsensstudier som NASA saluför om att ”97% av alla klimatforskare är överens” (se www.klimathotet.com, kap 1) och lära känna FN:s pseudovetenskapliga och politikerstyrda arbetssätt (se www.klimathotet.com, kap 6).
  2. Jag håller med – den videon fungerar inte som stöd för klimatskepticism. Men en professor som påstår att Golfströmmen riskerar att stanna på grund av smältvatten från Grönland är ändå inte värd att lyssna på (Se bloggposten 5 maj 2019: Riskerar smältvatten från Grönland att stoppa Golfströmmen?).
  3. Bra att du lyssnar på Roy Spencer. Nej, växthuseffekten är självklart inte mättad, men du känner väl till att den ökar logaritmiskt? Och vad det innebär?

Läs mer på www.klimathotet.com, www.klimatforum.com och www. klimatboken.com

Engelskspråkiga hänvisas till www.climatefact.org

 

Kategorier Okategoriserade

2 reaktioner till “Maths Nilsson gillar inte Klimathotet.com

  1. Bra svar Staffan och mycket ödmjukt och nyanserat tycker jag. Denne maths Nilsson, vem det nu är men han uppger sig vara författare, följde jag en tid. Men jag tröttnade på hans inlägg och tog bort dom. Han blev bara så oändligt tröttsam att läsa. Han var arrogant och totalt ointresserad av klimatskeptiker inlägg. Ser fram emot din bok. När kommer den?
    Lasse i Sigtuna

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close