Bevis för att temperaturdata manipuleras utan vetenskaplig grund

Jag har tidigare skrivit (2019-05-19 Varför man inte kan lita på de officiella temperaturkurvorna) om hur de amerikanska institutionerna NOAA och NASA-GISS ”justerar” de temperaturer som uppmätts vid världens olika markbaserade väderstationer, och att man på så vis ändrat de senaste 100 årens klimathistoria från naturliga cykler till dramatisk uppvärmning genom att sänka äldre temperaturer och höja nyare.

En av mina viktigaste källor har varit Tony Heller, som arbetat med avancerad kvalitetssäkring av exempelvis datorprocessorer och klimatmodeller.

Nu har den amerikanska ”faktakollen” Snopes – som beskriver sig själva som ”the internet’s definitive fact-checking resource” – ifrågasatt Heller, och påstår att de justeringar som gjorts av uppmätta temperaturer är helt legitima och beror på att man korrigerat för det som kallas ”time of observation bias”. Jag har skrivit om denna typ av justering, och även om den andra legitima formen av justering av temperaturdata, ”homogenisering”, i bloggposten ovan. Och om hur båda enligt Hellers forskning missbrukats för att skapa falsk ”uppvärmning”.

”Time of observation bias” är en felkälla som uppstår eftersom varma eller kalla dagar kan bli dubbelräknade beroende på om man läser av termometern på morgonen eller eftermiddagen. I videon The Time of Observation Bias Adjustment visar han hur man använder denna form av justering som svepskäl för att ändra temperaturdata, som i egentligen har att göra med väderstationens latitud, för att passa narrativet om global uppvärmning. Det visar sig nämligen att det är vanligare att man läser av termometern på morgonen i varmare klimat än i kallare.

”Homogenisering”, i sin tur, betyder att man justerar för felkällor som byte av mätteknik, flyttningar av stationer och liknande genom att korrigera data med hjälp av närliggande stationer. Här har Heller uppmärksammat (videon How homogenization destroys climate science) hur man på detta sätt i själva verket kontaminerar perfekta data från lantligt belägna stationer med dåliga data från urbana stationer som påverkas av värmen från bebyggelse, asfalt, maskiner och människor i städer. Och på så sätt kan förvandla ett avsvalnande klimat till uppvärmande.

Snopes ”faktakoll” gäller amerikanska temperaturdata under 1900-talet till idag. 1999 konstaterade dåvarande chefen för NASA-GISS, James Hansen att hela USA hade haft en avsvalnande trend sedan 1930-talet, då det var varmare än idag:

Men sedan dess har NASA-GISS skrivit om historien, och tvärtom skapat en uppvärmande trend, både genom att sänka äldre temperaturdata och höja senare:

NASA Temperature Graphs Are Fake News | Real Climate Science

Så här har NOAA ändrat USA:s klimathistoria fram till idag:

global warming | The k2p blog

Antalet justeringar har ökat kraftigt sedan år 2000:

Adjustments increasing

Temperaturdata före 2005 justeras ner, mer ju längre tillbaka i tiden, och därefter upp:

adjustments 6

Motsvarande justeringar har gjorts i hela världen, bland annat för Reykjavik:

Island före och efter

Notera att NASA-GISS’ data från 2012 kan förklaras elegant och naturligt med Atlantens varma och kalla faser (Atlantic Multidecadal Oscillation, AMO). Grafen från 2013 stämmer istället bättre med hypotesen att det pågår en global uppvärmning orsakad av människan.

Den isländska motsvarigheten till SMHI (Veðurstofa Íslands) har inte fått någon förklaring till dessa justeringar, och presenterar fortfarande sina egna data (källa):

Här är Islands egna data från Stykkisholmur under 200 år:

Stykkishólmshiti

Här ser vi att uppvärmningen hade börjat redan 1800, och att det mesta av 1900-talets uppvärmning skedde före 1940, innan koldioxidhalten i atmosfären stigit nämnvärt, och att det redan då var i stort sett lika varmt som i början på 2000-talet. Det har alltså NASA-GISS ändrat på, utan vetenskaplig förklaring.

Sammantaget har liknande justeringar sedan 1999 världen över gett upphov till den dramatiska globala temperaturkurva som numera betraktas som absolut sanning:

NASA-GISS senaste

Justeringarna motiveras även med att man idag tar hänsyn till betydligt fler väderstationer än man gjorde förr. Men Tony Heller visar i sin senaste video att det innebär en katastrofal sänkning av temperaturkurvans trovärdighet, eftersom man på så vis får med stora mängder data av dålig kvalitet. Dessa stationer uteslöts förr av en anledning, och eftersom de huvudsakligen har korta serier från 1900-talets slut bidrar de numera till en falsk uppvärmning.

Enligt Heller är dessa justeringar ovetenskaplig manipulation. Men Snoops påstår att det handlar om legitima justeringar.

Heller svarar genom att ta Texas som exempel, baserat på dokumentationen i USHCN (US Historical Climatological Network), där det finns både originaldata, information om vilka justeringar som gjorts och vilka temperaturer som presenterats officiellt.

Enligt de faktiska observationerna hade Texas en avsvalnande trend under 1900-talet, och det varmaste året var 1921 (källa):

2012 hade NOAA sänkt de äldre temperaturerna tillräckligt för att kunna påstå att 1900-talets temperaturtrend i Texas varken var avsvalnande eller uppvärmande. Men 1921 var fortfarande det varmaste året, och ytterligare fyra år under 1930- till 1950-talet hade noteringar i nivå med temperaturerna 2000-2010 (källa):

I senare officiella versioner från NOAA har trenden ändrats till uppvärmning. 1921 är inte längre varmast, och inga äldre noteringar når upp till topparna 2000-2010 (källa):

Ju äldre data, desto mer har de justerats ner på temperaturskalan:

Justeringar Texas

Kan detta förklaras med hänvisning till legitima justeringar för Time of observation Bias?

Tony Heller svarar på den frågan genom att analysera data från 4 väderstationer i Texas i juli 1921.

Först i Encinal, Texas. I grafen nedan visas

1. de faktiskt uppmätta temperaturerna (RAW – i gult) från väderstationen i Encinal, Texas i juli 1921,

2. hur den faktiskt uppmätta medeltemperaturen ändrats med hänvisning till ”time of observation bias” (TOBS – i blått), och

3. vilken medeltemperatur som rapporteras som den slutgiltiga och officiella sanningen.

Det visar sig att den legitima justeringen är mycket liten – och faktiskt uppåt i temperaturskalan – medan den slutgiltiga versionen sänkt temperaturen kraftigt (källa).

Slutsats: det kan alltså inte vara TOBS som är förklaringen till att de uppmätta temperaturerna justerats ner i den slutgiltiga, officiella versionen.

Men det kanske kan ha något att göra med den andra formen av legitim justering, homogenisering? För att undersöka det jämför Heller Encinal med de tre närmaste väderstationerna, som alla har fullständiga data för juli 1921:

Men de visar sig ha justerats på ungefär samma sätt, dvs den faktiskt uppmätta temperaturen har sänkts kraftigt i förhållande till vad justeringen för ”time of observation bias” motiverar (källa):

Så de kraftiga justeringarna kan inte ha något med homogenisering att göra heller. Justeringarna vid Encinal kan inte motiveras med avvikelser i jämförelse med de närliggande stationerna.

Dessa ”justeringar” som NOAA och NASA-GISS gjort av data från väderstationer världen över är så stora att de så gott som fullständigt förklarar den ”globala uppvärmning” som motiverar klimatalarmismen. Det är inte osannolikt att man manipulerat alla sina data med samma bedrägliga metod, vilket jag hoppas att Heller systematiskt undersöker på samma sätt.

Det finns många, många fler fakta som bekräftar att klimatet har utvecklats cykliskt precis så som NASA-GISS hävdade 1999 och som den isländska väderbyrån fortfarande anser. Här är några exempel:

Temperaturdata, lantligt belägna väderstationer (källa)

Lantliga stationer

Lantliga temperaturdata jämfört med NASA-GISS

Lantliga stationer vs GISTEMP

Havstemperaturer vs lantliga temperaturdata (källa)

SST

Havens energiinnehåll (källa)

Havens energiinnehåll

Den arktiska havsisens utbredning

Arctic Sea Ice Extent

Det grönländska istäcket

Grönland 1900-talet diagram

Glaciärernas längd (källa)

Glaciärer

Temperaturer härledda från årsringar i träd (källa)

Årsringar

Solintensiteten vs lantliga temperaturdata (källa)

TSI

De stora oceancyklerna i Stilla Havet och Atlanten

Sun and ocean cycles

 

Desinformation om 1970-talets konsensus om Global Cooling

På 1970-talet rådde det konsensus om att världen blivit kallare igen sedan 1940-talet, efter 30 år av uppvärmning som ungefär motsvarade den vi sett sedan slutet av 1970-talet. Forskarna varnade för en ny istid med katastrofala följder.

Senast igår stötte jag på den vitt spridda desinformationen att det skulle vara en myt, och att det bara var några få forskare som trodde på det. Det är ett sätt att försöka tona ner och dölja de naturliga klimatförändringar under 1900-talet som strider mot de manipulerade temperaturkurvorna och hypotesen om klimathotet. Men det är alltså inte sant. Det var den allmänt accepterade uppfattningen, baserat på att världen blivit kallare, vilket är väl historiskt dokumenterat inte bara med temperaturdata.

Läs mer om desinformationen om 1970-talets konsensus om Global Cooling i bloggposten 2019-05-04.

Fördjupning

Klimatforum
Vad du inte visste om klimathotet
Kategorier Okategoriserade

12 reaktioner till “Bevis för att temperaturdata manipuleras utan vetenskaplig grund

  1. Tony Heller har redovisat en rad tidningsurklipp från början av 1970 talet som med all önskvärd tydlighet redovisar just det att man då trodde att vi var på god väg in i en ny istid. Jag minns det själv då vi hade redovisningar om forskningsresultaten i skolan. Då trodde man verkligen att istiden stod för dörren. Det är definitivt ingen myt då jag själv var med då.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close